Anak Archive

Mengasah Otak Si Kecil Lewat Permainan

Mengasah Otak Si Kecil Lewat Permainan

Kecerdasan otak anak yang berkembang secara pesat tentunya perlu untuk diasah dengan baik sedini mungkin. Seperti yang kita tahu kalau otak adalah salah satu organ yang sangat penting, dimana menjadi pusat untuk mengatur gerak tubuh, …
Mengenal Perkembangan Kognitif Pada Anak

Mengenal Perkembangan Kognitif Pada Anak

Kognitif adalah kemampuan seseorang untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau sebuah peristiwa. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan dasar yang dimiliki anak untuk berfikir baik dalam menilai, mempertimbangkan maupun menghubungkan segala peristiwa baru …